Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep korespondenčne seje – izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic

  • 2307

Člani Glasbenega odbora Združenja SAZAS so na korespondenčni seji dne 12.6.2012 sprejeli naslednji sklep:

Da se v skladu s prošnjo odobri izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic avtorjem z zaščito 112 ter določi, da je minimalni znesek za izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic 20,00 EUR.

Sledite nam