Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 9. korespondenčne seje Glasbenega odbora z dne 8. 7. 2015

  • 2034

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je na svoji 9. korespondenčni seji dne 8. 7. 2015 sprejel naslednji sklep:

  • "da se v primerih, kjer gre za očitno tehnično napako pri poročanju trajanja, upošteva dokumentirano trajanje."

Sledite nam