Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 8. korespondenčne seje Glasbenega odbora

  • 2337

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je na svoji 8. korespondenčni seji dne 17. 9. 2012 sprejel naslednji
 
sklep
na podlagi programskih podatkov Radia študent, Radia Europa 05 in Radio Prlek se naredi dodatni obračun Radia 2011 po kriterijih iz splošnega obračuna Javna oddajanja in Javna izvajanja 2011. Na programskih podatkih se razdeli avtorski honorar v višini prejetih plačil teh treh uporabnikov, ki se nanašajo na leto 2011 zmanjšanih za stroške malih pravic iz leta 2011.  Sredstva za obračun se oblikujejo na podlagi 4. odstavka 25. člena Pravilnika o Zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev.
 

Sledite nam