Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 71. korespodenčne seje UO Združenja SAZAS, z dne 12.12.2012

  • 2585

Člani Upravnega odbora Združenja SAZAS so na 71. korespondenčni seji dne 12.12.2012 sprejeli sklep, da se obračun imetnikom pravic iz naslova mobilnih vsebin za obdobje 2008-2011 izvede glede na avtorske deleže, kot so dokumentirani v podatkovni bazi Združenja SAZAS. Obračun se vrši za preteklo obdobje.

 

Sledite nam