Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 70. korespondenčne seje UO Združenja SAZAS z dne 12. 12. 2012

  • 2239
Na podlagi 31. člena Pravilnika o zaščiti avtorskih pravic in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS (v nadaljevanju Pravilnik) naj se izvede izredni obračuna za leto 2012. Osnova za izredni obračun je obračun avtorskega honorarja iz naslova javnega oddajanja za leto 2011, in sicer se vanj vključi 20 % vrednosti avtorskega honorarja, ki je bil posameznemu avtorju obračunan v reparticijskih razredih 100, 101, 110, 501, 502, 503 in 504. V izredni obračun so vključeni živi avtorji in založniki z zaščito 112, katerih višina izrednega obračuna presega 100 EUR.
Sledite nam