Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 62. korespondenčne seje Upravnega odbora

  • 2462
Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji 62. korespondenčni seji dne 18. 9. 2012 sprejel naslednji
 
sklep
glede na ugotovitve komisije za preverjanje obračuna v zasedbi Jože Skubic in Janez Hvale Upravni odbor potrdi izvedbo obračunov Televizija 2011 in Dodatni obračun radio 2011
Sledite nam