Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 61. korespondenčne seje UO – 30.7.2012

  • 1940
Upravni odbor Združenja SAZAS je na. korespondenčni seji, dne 30.7.2012, sprejel naslednji sklep:

Sklep

glede na ugotovitve komisije za preverjanje obračuna v zasedbi Jože Skubic in Janez Hvale Upravni odbor potrdi izvedbo obračunov Radio 2011 in Javna izvajanja 2011.
Sledite nam