Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 60. korespondenčne seje UO – 26.7.2012

  • 2443
Upravni odbor Združenja SAZAS je na 60. korespondenčni seji, dne 26.7.2012, sprejel naslednja sklepa:

Sklep 1

Da se iz obračuna javnega oddajanja in javnega izvajanja za leto 2011 v sklad za promocijo kulturnih dejavnosti skladno z pogodbami o medsebojnem zastopanju odvede do 10 % avtorskega honorarja. Sklad se ne oblikuje iz naslova avtorskih honorarjev avtorjev z zaščito 112 (SAZAS).


Sklep 2

Sestavi se verifikacijska komisija, ki bo preverila točnost izvedbe obračuna javnega oddajanja in javnega izvajanja za leto 2011.
Komisijo sestavljajo Janez Hvale in Jože Skubic.
Sledite nam