Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 6. korespondenčne seje Glasbenega odbora z dne 18. 6. 2015

  • 1915

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je na svoji 6. korespondenčni seji dne 18. 6. 2015 sprejel naslednji sklep:

»Skladbe, predvajane v oddajah, ki so navedene v seznamu, se skladno s 36. členom Pravilnika uvrsti v kategorijo 106 – Glasbena dela, ki so bila izvedena v radijskih in televizijskih oddajah, posvečenih predstavitvi enega ali več glasbenih avtorjev.«

Sledite nam