Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 59. korespondenčne seje Upravnega odbora Združenja SAZAS z dne 21. 6. 2017

  • 2048

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 59. korespondenčni seji dne 21. 6. 2017 sprejel sklep:

da se potrdi predlog Splošnega obračun avtorskih honorarjev - Javno oddajanje in javno izvajanje iz države za leto 2016, kot ga predlaga Glasbeni odbor.

Sledite nam