Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 58. korespondenčne seje UO - Splošni obračun 2011

  • 2398

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 85. korespondenčni seji, dne 31. 7. 2013, sprejel sklep:

  • da se sprejme predlog Splošnega obračun avtorskih honorarjev - Javno oddajanje in javno izvajanje iz države za leto 2012, kot ga predlaga Glasbeni odbor.
 
Sledite nam