Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 50. korespondenčne seje Upravnega odbora z dne 8. 11. 2016

 • 1661

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 50. korespondenčni seji dne 8.11.2016 sprejel

sklep:
da se, glede na ugotovitve Komisije za preverjanje obračuna z dne 8. 11. 2016, potrdi izvedbo obračunov:

 • TB 2015 TV oddajanje
 • TV 2015 TV v javnih prostorih
 • RT 2015 radiodifuzna retransmisija
 • TB 2015 Planet TV 2014
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2008
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2009
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2010
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2011
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2012
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2013
 • RB 2015 Radio City dodatno za 2014
Izplačilo naj se izvede 9. 11. 2016.

Sledite nam