Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 5. korespondenčne seje Glasbenega odbora z dne 18. 6. 2015

  • 2509

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je na svoji 5. korespondenčni seji, ki je bila 18. junija 2015, obravnaval gradivo in dokumentacijo Splošnega obračuna za leto 2014, ki ga je članom GO predstavila strokovna služba in sprejel naslednji sklep:

»Člani GO predlagajo besedilo Splošnega obračuna 2014 , ki se ga preda v nadaljnjo obravnavo in potrditev članom UO Združenja SAZAS.«

Sledite nam