Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 38. korepondenčne seje Upravnega odbora Združenja SAZAS z dne 12. 11. 2015

  • 2076

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 38. korespondenčni seji dne 12. 11. 2015 sprejel sklep:

  • Da se izvede obračun TV 2013 - Pro plus 2009.

Sledite nam