Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 35. korespondenčne seje - izplačilo avtorskih honorarjev tujim društvom

  • 8443

Člani Upravnega odbora Združenja SAZAS so na 35. korespondenčni seji dne 28.12.2011 sprejeli naslednji sklep:

na podlagi 55. člena Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS izplačajte avtorski honorar tujim društvom iz naslova obračunov:

  • malih pravic za leto 2010 in rezerviranih prireditev iz preteklih let in UP, ki so bili izvedeni v letu 2011
  • novih tehnologij 2003-2007 
  • mehaničnih pravic
  • morebitne neizplačane honorarje iz preteklih let.

Minimalni znesek za izplačilo v višini 50 EUR.

Izplačila naj se začnejo vršiti dne 28.12.2011 skladno s prejetimi računi in potrjeno davčno dokumentacijo.

Sledite nam