Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 35. korespondenčne seje Upravnega odbora Združenja SAZAS

  • 2335

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 35. korespondenčni seji dne 20.10. 2015 sprejel sklep:

  • Da se pri obračunu avtorskega honorarja v primeru sodne poravnave Nika records, d.o.o., upoštevajo dosledni podatki o avtorjevi zaščiti, kot slednji glede na časovno in teritorialno komponento izhajajo iz podatkovne baze IPI oz. programa Fargo.

Sledite nam