Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 32. korespondenčne seje Upravnega odbora Združenja SAZAS

  • 2336

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 32. korespondenčni seji dne 5.10.2015 sprejel sklep:

  • da se potrdi izvedba obračuna »Javna izvajanja 2014« in Radio 2014 »(razredi 503 in 504)«. Izplačilo naj se izvede 6.10.2015.

Sledite nam