Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 31. redne seje Glasbenega odbora

  • 2451

Strokovna služba je pripravila dva predloga za spremembo pravilnika v 11. čenu, 7. točki 26. člena in v 108. točki 36. člena ter na 31. redni seji dne 27.5.2014 z njimi seznanila člane GO.

GO je v povezavi s tem sprejel naslednji sklep:

  • Člani GO se s predlogoma za spremembo pravilnika strinjajo in predajajo predloga v nadaljnjo obravnavo Upravnemu odboru.
Sledite nam