Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 28. redne seje GO 12. 12. 2013

  • 2311

Na podlagi naknadno pridobljenih sporedov uporabnika TV Golica se sprostijo rezervirana sredstva iz preteklih obračunov in prejeti honorarji iz naslova kabelske retransmisije programa TV Golica. Višina rezerviranih sredstev iz posameznega leta izhaja iz spodnje preglednice:

Leto
Neto za delitev
2010 21.820,20
2011 8.217,17
2012 3.250,07
skupaj 33.288,04

Obračun se pripravi ločeno za vsako leto, pri čemer se sredstva, ki se nanašajo na posamezno leto, delijo skladno s podatki iz posameznega leta. Zaradi upoštevanja stroškov obdelave se obdelajo vse skladbe, ki so imele več kot 10 predvajanj v posameznem letu.

Sledite nam