Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 27. korespondenčne seje Upravnega odbora z dne 16. 7. 2015

  • 1983

Upravni odbor Združenja SAZAS, je na 27. korespondenčni seji dne 16. 7. 2015 sprejel sklep:

  • da se, glede na ugotovitve komisije za preverjanje obračuna z dne 15. 7. 2015, potrdi izvedbo obračuna »Radio 2014«. Izplačilo naj se izvede 16. 7. 2015.

Sledite nam