Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 26. redne seje Upravnega odbora z dne 7.2.2013

  • 2423

Upravni odbor potrjuje predlagane spremembe Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev, ki jih je pripravil in predlagal GO.
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti avtorskih pravic in delitvi avtorskih  honorarjev se začne uporabljati naslednji dan po sprejetju.
 

Dokumenti za prenos

Sledite nam