Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 25. korespondenčne seje Upravnega odbora z dne 22. 6. 2015

  • 2426

Upravni odbor Združenja SAZAS je dne 22. junija 2015 na svoji 25. korespondenčni seji obravnaval dokumentacijo Splošnega obračuna za leto 2014 in v zvezi s tem sprejel sklep:

»da se sprejme predlog Splošnega obračun avtorskih honorarjev - Javno oddajanje in javno izvajanje iz države za leto 2014, kot ga predlaga Glasbeni odbor.«

Sledite nam