Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 22. redne seje z dne 28.11.2012

  • 2376
Člani Glasbenega odbora Združenja SAZAS so na 22. redni seji dne 28.11.2012 sprejeli sklep, da se odobri izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mobilnih vsebin avtorjem z zaščito 112 ter določi, da je minimalni znesek za izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mobilnih vsebin 20,00 EUR.
Sledite nam