Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 20. korespondenčne seje GO z dne 20. 10. 2016

  • 2190

Glasbeni odbor je na svoji 20. korespondenčni seji dne 20. 10. 2016 sprejel sklep:

GO potrdi seznam predlaganih oddaj za promocije in stimulacije v okviru obračuna TB 2015 TV oddajanje.

Sledite nam