Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 19. korespondenčne seje GO z dne 12. 7. 2016

  • 1982

Glasbeni odbor (GO) je na 19. korespondenčni seji z dne 12. 7. 2016 sprejel naslednji sklep:

  • GO potrdi seznam glasbenih oddaj iz razreda 100, ki se uvrstijo v kategorijo 106.

Sledite nam