Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 15. redne seje Glasbenega odbora Združenja SAZAS - založniške pogodbe in prijave del

Sklep 15. redne seje Glasbenega odbora Združenja Sazas - založniške pogodbe in prijave del

  • 7418

Člani Glasbenega odbora Združenja SAZAS so na 15. redni seji dne 23.1.2012 sprejeli naslednji sklep:

V kolikor je za glasbeno delo sklenjena založniška pogodba, delo pa je že prijavljeno na Združenju Sazas, nove prijave del niso potrebne, zadostuje izvod založniške pogodbe, v katerem je natančno določeno, za katero delo je le-ta podpisana, predvsem če je na Združenju SAZAS za določeno delo že prijavljeno več verzij.

Sledite nam