Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 14. korespondenčne seje Glasbenega odbora z dne 2. 11. 2015

  • 1925

Glasbeni odbor je na 14. korespondenčni seji dne 2. 11. 2015 sprejel sklep, ki se glasi:

  • potrdi se obračun mehaničnih pravic iz poravnave z Nika records, d. o. o. in Dallas, d. o. o., ter odobri izplačilo avtorskih honorarjev.
Skladno z 8. odstavkom 26. člena Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev se določi, da je minimalni znesek za izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic 15,00 EUR bruto

Sledite nam