Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 13. redne seje Glasbenega odbora z dne 29. 6. 2016

  • 1783

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je na svoji 13. redni seji, ki je bila v sredo, 29. junija 2016 obravnaval gradivo in dokumentacijo Splošnega obračuna za leto 2015 in sprejel sklep:

»Člani GO predlagajo besedilo Splošnega obračuna 2015 , ki se ga preda v nadaljnjo obravnavo in potrditev članom UO Združenja SAZAS.«

Sledite nam