Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 13. korespondenčne seje Glasbenega odbora Združenja SAZAS

  • 2345

15. oktobra 2015 je Glasbeni odbor Združenja SAZAS na 13. korespondenčni seji sprejet naslednji sklep:

Potrdi se razmerje delitve malih (PR) in mehaničnih (MR) pravic za spletno (online) uporabo glasbenih avtorskih del, in sicer za sledeče načine uporabe:

  • (Permanent) Download / Prenos k sebi: PR = 25%; MR = 75%
  • On Demand Streaming and Tethered Downloads (for free) / Pretočne vsebine na zahtevo in začasni prenos k sebi (brezplačno): PR = 75%; MR = 25%
  • On Demand Streaming and Tethered Downloads (under subscription) / Pretočne vsebine na zahtevo in začasni prenos k sebi (z naročnino): PR = 75%; MR = 25%
  • Webcasting: PR = 75%; MR = 25%
  • Ringtones / Ringtoni: PR = 25%; MR = 75%
Nadomestila, zbrana iz naslova malih pravic, se delijo po pravilih delitve za male pravice, nadomestila, zbrana iz naslova mehaničnih pravic, pa po pravilih delitve za mehanične pravice iz Pravilnik o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev.

Sledite nam