Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 12. redne seje Glasbenega odbora z dne 8. 6. 2016

  • 2394

Glasbeni odbor je na 12. redni seji z dne 8. 6. 2016 sprejel sklep, ki se glasi:

  • potrdita se obračun mehaničnih pravic ter obračun malih in mehaničnih pravic iz naslova mobilnih vsebin ter odobri izplačilo avtorskih honorarjev.
Skladno z 8. odstavkom 26. člena Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev se določi, da je minimalni znesek za izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic ter malih in mehaničnih pravic iz naslova mobilnih vsebin 15,00 EUR bruto.

Sledite nam