Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Poročilo 13. redne seje Skupščine Združenja SAZAS

Poročilo 13. redne seje Skupščine Združenja SAZAS

  • 5688

Združenje SAZAS je 19. 4. 2010 izvedlo 13. redno sejo Skupščine Združenja SAZAS, ki so se je skladno s Statutom Združenja lahko udeležili vsi redni in izredni člani.

Tokratna seja najvišjega organa Združenja je bila pomembna ne samo zaradi dejstva, da trenutnim odborom upravljanja in nadzora že čez nekaj mesecev poteče mandat, temveč tudi zaradi nevzdržnosti nenehnih pritiskov na delovanje Združenja SAZAS, ki onemogočajo normalno delovanje in opravljanje temeljnega poslanstva tega društva.

Skupščina je ob otvoritvi sprejela predlog predsednika Matjaža Zupana, da se dnevni red spremeni in obravnava prošnjo o pripojitvi Društva AVA - Društva avdiovizualnih avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije. Glede na dejstvo, da je Združenje SAZAS že doslej imelo začasno dovoljenje za upravljanje avtorskih pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, je pripojitev Društva AVA k Združenju SAZAS prvi korak k združevanju kolektivnih organizacij pod isto streho in pod okriljem mednarodne organizacije avtorjev CISAC ter poenostavitve plačevanja z eno položnico.

Po izglasovani pripojitvi in temu posledično spremembi Statuta Združenja SAZAS je skupščina izvedla volitve novih članov odborov upravljanja in nadzora ter izglasovala listo prvopodpisnika skladatelja Mojmirja Sepeta, ki je v glasovanje za člane odborov Združenja SAZAS ponudila večinoma nove in nekaj starih odbornikov, predvsem pa postregla s pomembnim seznamom uglednih imen tako s področja glasbe kot avdiovizualne umetnosti (poleg Sepeta še Magnifico, Nenad Firšt, Jure Robežnik, Matjaž Vlašič, Branko Djuric - Ðuro, Aldo Kumar, Tomaž Grubar, idr.)

Pregledu poslovanja, ki navkljub recesiji nakazuje pozitivni trend prihodkov in povečanje števila prejemnikov nadomestil, je sledila predstavitev študije o pravno-organizacijskih oblikah kolektivnih organizacij, ki sta jo podala doc. dr. Tomaž Keresteš in doc. dr. Martina Repas s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Sklepna ugotovitev je bila, da je najmanj primerna pravno-organizacijska oblika za kolektivno organizacijo »zavod«, zato bo Združenje SAZAS še naprej delovalo kot »društvo«.

Sledite nam