Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Poračun avtorskih honorarjev za leto 2014 iz naslova dodanih plačil s strani Javnega zavoda RTV Slovenija

  • 2175
Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
100 0,019856105756982 234.562,65 EUR 471.534 1.665.051
101 0,009565502662104 73.300,83 EUR 14.585 147.050
102 0,062847789089692 227.999,84 EUR 138.545 509.837
  SKUPAJ  535.863,32 EUR 624.664  2.321.938
  • Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 20 % glede na plačano realizacijo.
  • Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov saza[email protected] ali nas pokličite na 01/423-81-10 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam