Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obvestilo organizatorjem dobrodelnih prireditev

  • 5763

Upravni odbor Združenje SAZAS je na svoji 4. redni seji dne 28.10.2010 sprejel sklep, da se organizatorje dobrodelnih prireditev, ki bodo organizirane do konca junija 2011 in katerih sredstva bodo namenjena prizadetim v poplavah septembra 2010, v celoti oprosti plačila avtorskega nadomestila, pod naslednjimi pogoji:

  • če prireditev prijavi Združenju SAZAS najmanj 8 dni pred izvedbo,
  • če predloži podpisane izjave vseh nastopajočih, da so na prireditvi nastopili brezplačno,
  • če posreduje dokazilo, da je Združenje SAZAS navedel kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene (v programu, letakih, na plakatih…),
  • če v 20 dneh po prireditvi predloži finančno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni prihodki in stroški prireditve ter verodostojno dokazilo, da so sredstva nakazali v dobrodelne namene (žrtvam poplav).
Sledite nam