Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obravnavanje splošnega obračuna

  • 2209

 Glasbeni odbor Združenja SAZAS je na svoji 18. korespondenčni seji, ki je bila v ponedeljek, 22. julija 2012 obravnaval gradivo in dokumentacijo Splošnega obračuna za reparticijsko leto 2012, ki ga je članom GO predstavila strokovna služba in sprejel sklep:

"Člani GO  predlagajo besedilo Splošnega obračuna 2012 , ki se ga preda v nadaljnjo obravnavo in potrditev članom UO Združenja SAZAS."
Sledite nam