Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni TB 2015 Televizijsko oddajanje, TB 2015 Planet TV 2014 dodatno, TV 2015 Televizija v javnih prostorih, RT 2015 Radiodifuzna retransmisija in RB 2015 Poračuni za Radio City 2008–2014

  • 1447

TB 2015 TV oddajanje obračuni TB

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
200 0,122583248301148000 361.773,40 €  186.278 607.490
210 0,053806922064580300 26.590,42 € 17.073 59.905
220 0,334236324214299000 535.289,58 € 146.797 545.664
230 0,002611903982537970 8.093,14 € 123.289 420.874
  SKUPAJ 931.746,54 € 473.437 1.633.933

TB 2015 Planet TV 2014

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
220 0,007791708386135630 12.787,52 EUR 104.763 386.945
  SKUPAJ 12.787,52 EUR 104.763 386.945

TV 2015 TV v javnih prostorih

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
510 0,022116386023328500 65.270,91 € 186.278 607.490
511 0,007075913317886740 3.496,79 € 17.073 59.905
512 0,040178638477461800 64.350,80 € 146.808 545.731
513 0,002098700999037690 6.502,95 € 123.289 420.874
  SKUPAJ 139.621,45 € 473.448 1.634.000

RT 2015 radiofuzna retransmisija

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 0,009151434383435020 27.008,14 € 186.278 607.490
701 0,002510794896376700 1.240,79 € 17.073 59.905
702 0,016513452382027000 26.448,23 € 146.808 545.731
703 0,000863130098476291 2.674,46 € 123.289 420.874
  SKUPAJ 57.371,62 € 473.448 1.634.000

RB 2015 Radio City dodatno za 2008

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,007791708386135630 12.787,52 EUR 104.763 386.945
  SKUPAJ 12.787,52 EUR 104.763 386.945

RB 2015 Radio City dodatno za 2009

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,007694013690661370 12.787,52 EUR 101.956 373.960
  SKUPAJ 12.787,52 EUR 101.956 373.960

RB 2015 Radio City dodatno za 2010

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,006099692749879370 10.135,71 EUR 101.061 369.554
  SKUPAJ 10.135,71 EUR 101.061 369.554

RB 2015 Radio City dodatno za 2011

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,006133740231257120 10.135,71 EUR 100.036 364.666
  SKUPAJ 10.135,71 EUR 100.036 364.666

RB 2015 Radio City dodatno za 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,004512079093631990 10.135,71 EUR 101.838 368.478
  SKUPAJ 10.135,71 EUR 101.838 368.478

RB 2015 Radio City dodatno za 2013

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,004188520661583490 9.348,62 EUR 100.134 365.681
  SKUPAJ 9.348,62 EUR 100.134 365.681

RB 2015 Radio City dodatno za 2014

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
110 0,004294763240322820 9.360,75 EUR 100.454 363.119
  SKUPAJ 9.360,75 EUR 100.454 363.119

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 27,28 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

Dokumenti za prenos

Sledite nam