Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni: radiodifuzno oddajanje, sekundarno readiodifuzno oddajanje, retransmisija, veliki koncerti in prireditve

  • 1598

Obračuni iz naslova pravice radiodifuznega oddajanja televizije, pravice sekundarnega radiodifuznega oddajanja televizije, pravice radiodifuzne retransmisije za domače televizijske programe, pravice javnega izvajanja za velike koncerte in prireditve, ki so bile plačane v tretjem štirimesečju 2018

TB 2017 radiodifuzno oddajanje TV

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

200

0,141920145

289.224,59 EUR

348.033

736.664

201

0,263800261

26.293,15 EUR

6.867

24.719

210

0,025022232

10.015,58 EUR

13.969

45.793

220

0,421909863

773.867,81 EUR

180.749

661.238

 230 0,000385804  1.303,42  114.218  361.998 

 

SKUPAJ

1.100.704,55 EUR

663.836

1.830.412

TV 2017 sekundarno radiodifuzno oddajanje TV

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

510

0,019960511

42.667,78 EUR

354.900

761.383

511

0,009499803

3.802,46 EUR

13.969

45.793

512

0,037539235

68.854,53 EUR

180.749

661.238

513

0,000862609

2.990,83 EUR

117.243

371.274

 

SKUPAJ

118.315,60 EUR

666.861

1.839.688

RT 2017 radiodifuzna retransmisija TV

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,018347868

39.220,58 EUR

354.900

761.383

701

0,008732291

3.495,25 EUR

13.969

45.793

702

0,034506384

63.291,67 EUR

180.749

661.238

703

0,000792915

2.749,19 EUR

117.243

371.274

 

SKUPAJ

108.756,69 EUR

666.861

1.839.688

PR 2018 Veliki koncerti 2018/3 

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

300

0,850000000

2.854,77 EUR

3

96

310

0,851716310

38.936,66 EUR

854

3.398

330

0,850938661

37.976,04 EUR

2.350

8.367

 

SKUPAJ

79.767,46 EUR

3.207

11.861

Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo. Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto.

Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Prilogi:

Sledite nam