Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni Radio in Javna izvajanja 2012 in obračun rezerviranih sredstev MTV Adria 2008 - 2011

  • 2386

Obračun avtorskih honorarjev Radio 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
100 0,0959154675709799 422.606,12 € 196.559 644.134
101 0,0228597439676962 183.258,92 € 14.736 145.849
110 0,0037064093798569 211.768,22 € 2.421.780 8.602.527
501 0,0721100471052820 310.429,56 € 160.136 577.852
502 0,0301569361370030 1.299.080,22 € 2.093.446 7.525.445
503 0,0320337617337863 186.323,82 € 33.460 118.866
504 0,0442347935072567 235.455,48 € 101.089 338.307
  SKUPAJ
2.848.922,34 €
5.021.206 17.952.980
  • Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 40,21% glede na plačano realizacijo.
  • Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

Obračun avtorskih honorarjev Javna izvajanja 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
300 0,6496217872465590 28.572,89 € 4.426,00 22.654,00
310 0,6482631658790470 318.444,84 € 34.127,00 125.524,00
400 0,6968182255201750 438.522,72 € 107.687,00 370.041,00
  SKUPAJ
785.540,45 € 146.240,00 518.219,00
  • Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 40,21% glede na plačano realizacijo.
  • Sklano s 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

MTV Adria

Na podlagi naknadno pridobljenih sporedov uporabnika MTV Adria se sprostijo rezervirana sredstva iz preteklih obračunov in prejeti honorarji iz naslova kabelske retransmisije programa MTV Adria v Hrvaških in Srbskih kabelskih sistemih.

Leto Vrednost točke Rezervacije 2011 Rezervacije 2010 Kabelska retransmisija v tujini Skupaj Število ponovitev Skupna minutaža
2008 0,0145374349184473 27.528,11 €   3.562,71 € 31.090,82 € 94.755 363.465
2009 0,0256250551493729 23.788,41 €   8.736,96 € 32.525,37 € 59.960 225.563
2010 0,0279754926423762 12.769,37 € 4.820,87 € 15.172,82 € 32.763,06 € 59.302 230.626
2011 0,0103434965559216 1.199,20 €   9.788,79 € 10.987,99 € 51.684 206.026

Obračun se pripravi ločeno za vsako leto, pri čemer se sredstva, ki se nanašajo na posamezno leto delijo skladno s podatki iz posameznega leta. Zaradi upoštevanja stroškov obdelave se obdelajo vse skladbe, ki so imele več kot 10 predvajanj v posameznem letu.               

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na 01/423-81-10 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam