Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni malih in mehaničnih pravic iz tujine

  • 1905

Združenje SAZAS je pripravilo obračune iz naslednjih področij:

Avtorski honorarji iz naslova mehaničnih pravic iz tujine:

  • Mehanične pravice iz tujine 2017/4;
  • Mehanične pravice iz tujine 2018/1.

Avtorski honorarji iz naslova malih pravic iz tujine: 

  • Male pravice iz tujine 2017/4;
  • Male pravice iz tujine 2018/1.

V obračun avtorskih honorarjev za glasbena avtorska dela iz naslova malih in mehaničnih pravic v tujini so zajeta nakazila, ki jih je Združenje SAZAS prejelo v obdobju od novembra 2017 do konca decembra 2017 in od januarja do konca februarja 2018 in je zanje prejelo ustrezne podatke za delitev.

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo. Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Priloga: 

Sledite nam