Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni: male pravice 2018 in veliki koncerti 2019/2

  • 1443

Obračun iz naslova Male pravice 2018 in Veliki koncerti 2019/2

V nadaljevanju so objavljeni podatki o obračunih iz naslova malih pravic izvedenih 30.7.2018:

RB 2018 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

100

0,087706709648971400

616.928,11 EUR

321.340

1.115.589

101

0,030433255034609800

205.642,70 EUR

19.952

181.276

102

0,054677066815892400

205.642,70 EUR

164.434

578.643

103

0,008039249578876610

13.709,51 EUR

104.884

372.816

110

0,005493776839034470

120.170,45 EUR

2.041.491

7.153.796

120

0,005599456102545870

85.989,01 EUR

1.268.085

4.509.410

 

SKUPAJ

1.248.082,48 EUR

3.920.186

13.911.530

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2017

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,003050793180525220

8.109,09 EUR

205.974

686.214

120

0,015259492135626300

6.959,12 EUR

27.521

102.918

 

SKUPAJ

15.068,21 EUR

233.495

789.132

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2016

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002834310918070250

1.509,01 EUR

49.240

153.305

120

0,001192639180001870

1.511,48 EUR

113.134

424.750

 

SKUPAJ

3.020,49 EUR

162.374

578.055

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2015

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

120

0,000595850334036039

1.594,71 EUR

117.747

415.007

 

SKUPAJ

1.594,71 EUR

117.747

415.007

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2013

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002012548600011570

2.083,14 EUR

88.939

324.970

120

0,002063302788830590

3.281,86 EUR

124.916

456.582

 

SKUPAJ

5.365,00 EUR

213.855

781.552

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002751941873143700

18.572,73 EUR

292.023

1.056.292

 

SKUPAJ

18.572,73 EUR

292.023

1.056.292

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2011

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,001537312663350830

6.193,15 EUR

230.581

784.338

 

SKUPAJ

6.193,15 EUR

230.581

784.338

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2010

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,006982114190597130

14.359,57 EUR

122.243

421.144

 

SKUPAJ

14.359,57 EUR

122.243

421.144

 

RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2009

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002403091891604490

7.035,22 EUR

169059

586189

 

SKUPAJ

7.035,22 EUR

169.059

586.189

 

OB 2018 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

130

0,000576247824633893

2.699,60 EUR

257.707

866.672

 

SKUPAJ

2.699,60 EUR

257.707

866.672

 

TO 2018 Radio v javnih prostorih

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

520

0,014472988642964000

152.219,22 EUR

301.481

1.178.107

521

0,006996100837377680

475.708,22 EUR

3.128.148

11.049.422

 

SKUPAJ

627.927,44 EUR

3.429.629

12.227.529

 

RT 2018 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

720

0,000113568703410207

1.589,88 EUR

505.726

1.875.508

721

0,000060910021326905

4.968,61 EUR

3.670.321

12.903.481

 

SKUPAJ

6.558,49 EUR

4.176.047

14.778.989

 

TB 2018 Radiodifuzno oddajanje TV

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

200

0,133627199599549000

329.035,14 EUR

362.358

751.903

210

0,022328308427826400

14.473,31 EUR

22.936

76.580

220

0,436881929540161000

814.711,21 EUR

168.489

607.072

230

0,000541230706390365

1.878,91 EUR

117.033

373.624

 

SKUPAJ

1.160.098,57 EUR

670.816

1.809.179

 

PC 2018 Mehanična glasba v javnih prostorih

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

501

0,028923225615699600

304.199,15 EUR

301.481

1.178.107

502

0,013981203558823000

950.668,61 EUR

3.128.148

11.049.422

503

0,018624895083423000

187.827,33 EUR

17.013

67.014

504

0,023446710930228000

170.706,32 EUR

55.042

188.240

505

0,001458280997846490

21.332,02 EUR

298.915

948.797

506

0,000137650259431111

61.560,06 EUR

12.580.486

38.643.120

507

0,000083637480779748

96.374,74 EUR

42.229.488

137.510.697

 

SKUPAJ

1.792.668,23 EUR

58.610.573

189.585.397

 

RT 2018 TV oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

700

0,008440791674655600

20.784,07 EUR

362358

751903

701

0,001063828578510750

655,42 EUR

21836

72817

702

0,009540100235400470

17.790,68 EUR

168489

607072

703

0,000514905297372909

1.787,52 EUR

117033

373624

 

SKUPAJ

41.017,69 EUR

669.716

1.805.416

 

TV 2018 TV oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

510

0,024178469663072600

59.535,53 EUR

362.358

751.903

511

0,003047336005574860

1.877,45 EUR

21.836

72.817

512

0,027327406456688300

50.961,01 EUR

168.489

607.072

513

0,001474934402519380

5.120,31 EUR

117.033

373.624

 

SKUPAJ

117.494,30 EUR

669.716

1.805.416

 

PR 2018 Prireditve

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

300

0,638146995266730000

30.077,03 EUR

3.183

20.894

310

0,452762381371685000

175.240,13 EUR

39.211

158.635

320

0,765438779092426000

15.186,37 EUR

3.832

13.426

330

0,807626427799427000

471.596,76 EUR

147.434

540.334

 

SKUPAJ

692.100,29 EUR

193.660

733.289

 

PR 2019 Veliki koncerti 2019/2

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

310

0,858156420024846000

150.127,64 EUR

1.012

3.933

330

0,850950120160205000

11.628,87 EUR

435

2.634

 

SKUPAJ

161.756,50 EUR

1.447

6.567

 

Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Priloge:

Sledite nam