Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni iz naslova velikih koncertov, malih in mehaničnih pravic iz tujine in neprepoznanih predvajanj

  • 1782

Obračun iz naslova velikih koncertov PR 2018 Veliki koncerti 2018/4, PR 2018 Veliki koncerti 2019/1 in PR 2019 Veliki koncerti 2019/1 ter obračun malih in mehaničnih pravic iz tujine 2018/4 in 2019/1

PR 2018 Veliki koncerti 2018/4

Reparticijski razred
Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

300

0,849999670

1.699,63 EUR

1

30

310

0,873121138

147.494,06EUR

1234

4659

330

0,855095473

31.190,83

1175

               4251

 

SKUPAJ

180.384,52 EUR

2410

8940

 

PR 2018 Veliki koncerti 2019/1

Reparticijski razred
Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

310

0,865339235

48.525,49 EUR

944

3571

330

0,851726380

29.144,57 EUR

1107

4098

 

SKUPAJ 77.670,06 EUR 2051 7669

 

PR 2018 Veliki koncerti 2019/1

Reparticijski razred
Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

310

0,856251141

51.646,54 EUR

795

2880

330

0.850967376

13.373,87 EUR

294

1052

 

SKUPAJ 65.020,41 EUR 1089 3932


V obračun avtorskih honorarjev za glasbena avtorska dela iz naslova malih in mehaničnih pravic v tujini so zajeta nakazila, ki jih je Združenje SAZAS prejelo v obdobju od novembra 2018 do konca februarja 2019 in je zanje prejelo ustrezne podatke za delitev.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.


Priloga:

Sledite nam