Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni iz naslova velikih koncertov in radiodifuzne retransmisije

Obračun: PR 2019 Veliki koncerti 2019/3, RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2011, RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2012, RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2013

  • 2022

PR 2019 Veliki koncerti 2019/3

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

300

0,850002851

1.041,34 EUR

1

16

310

0,873951889

93.032,04 EUR

880

3.839

330

0,851749964

25.947,50 EUR

739

3.258

SKUPAJ

120.020,88 EUR

1.620

7.113

RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2011

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

700

0,017636442

19.293,16 EUR

92.870

315.713

701

0,034684166

2.499,38 EUR

2.096

6.865

702

0,308779177

17.431,04 EUR

26.169

98.327

703

0,000719226

3.083,65 EUR

189.088

642.694


SKUPAJ

42.307,23 EUR

310.223

1.063.599

RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

700

0,010608865

28.896,84 EUR

166.106

865.299

701

0,054823436

16.447,83 EUR

6.334

53.917

702

0,082895872

14.238,33 EUR

58.560

463.960

703

0,000584702

2.205,52 EUR

130.294

414.950


SKUPAJ

61.788,52 EUR

361.294

1.798.126

RT 2018 radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2013

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

700

0,002456339

6.677,51 EUR

125.401

405.965

701

0,006898108

3.800,78 EUR

28.282

102.622

702

0,018277497

3.290,21 EUR

62.749

235.952

703

0,000104927

325,83 EUR

105.318

336.368


SKUPAJ

14.094,33 EUR

321.750

1.080.907

Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Sledite nam