Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni iz naslova radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja v delu, ki se nanaša na radijske programe

  • 1069

RB 2019 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,092764831

661.317,35 €

313.314

1.092.465

101

0,028870726

220.439,12 €

19.517

180.057

102

0,052389945

220.439,12 €

178.822

627.960

103

0,007485854

14.695,94 €

119.838

418.010

110

0,006435543

148.701,79 €

2.206.009

7.641.233

120

0,006478166

96.546,02 €

1.254.978

4.438.795

SKUPAJ

1.362.139,34 €

4.092.478

14.398.520

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2008

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,006878719

21.116,53 €

190.809

641.914

SKUPAJ

21.116,53 €

190.809

641.914

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2009

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002012811

12.639,72 €

363.932

1.245.053

SKUPAJ

12.639,72 €

363.932

1.245.053

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2010

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002341097

11.503,62 €

253.529

860.200

SKUPAJ

11.503,62 €

253.529

860.200

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2011

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,003161735

17.031,56 €

286.040

965.819

SKUPAJ

17.031,56 €

286.040

965.819

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,001929966

13.017,25 €

282.990

1.058.304

SKUPAJ

13.017,25 €

282.990

1.058.304

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2013

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,000894574

4.214,60 €

201.296

724.025

SKUPAJ

4.214,60 €

201.296

724.025

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2014

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

120

0,000823417

4.381,33 €

215.500

794.061

SKUPAJ

4.381,33 €

215.500

794.061

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2016

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

120

0,008452653

1.768,76 €

8.172

28.827

SKUPAJ

1.768,76 €

8.172

28.827

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2017

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

120

0,001939894

2.449,28 €

59.840

186.529

SKUPAJ

2.449,28 €

59.840

186.529

RB 2019 Poračun – dodatno za leto 2018

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

110

0,002469963

5.374,38 €

202.742

732.858

120

0,003756474

22.332,37 €

486.093

1.761.343

SKUPAJ

27.706,75 €

688.835

2.494.201

OB 2019 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

130

0,000628363

3.438,31 €

297.651

1.033.788

SKUPAJ

3.438,31 €

297.651

1.033.788

TO 2019 Radio v javnih prostorih

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

520

0,014917861

166.320,23 €

308.769

1.202.649

521

0,007474519

542.792,39 €

3.332.769

11.678.438

SKUPAJ

709.112,62 €

3.641.538

12.881.087

PC 2019 Mehanična glasba v javnih prostorih 501, 502

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

501

0,029896212

333.314,87 €

308.780

1.202.681

502

0,014979346

1.087.785,71 €

3.332.769

11.678.438

SKUPAJ

1.421.100,58 €

3.641.549

12.881.119

PC 2019 Mehanična glasba v javnih prostorih 505, 506, 507

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

505

0,000095985

1.627,32 €

496.071

1.385.574

506

0,000075964

29.440,96 €

10.622.064

33.479.883

507

0,000138823

171.946,09 €

45.180.789

146.037.926

SKUPAJ

203.014,37 €

56.298.924

180.903.383

RT 2019 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

720

0,000251951

3.738,35 €

511.653

1.900.482

721

0,000139545

12.200,25 €

3.905.973

13.648.501

SKUPAJ

15.938,60 €

4.417.626

15.548.983

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15,00 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam