Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni iz naslova pravice radiodifuznega oddajanja televizije, pravice sekundarnega radiodifuznega oddajanja televizije in pravice radiodifuzne retransmisije za domače televizijske programe

  • 1536

TB 2016 radiodifuzno oddajanje televizije

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

200

0,14514575812587200

344.980,50 EUR

129.197

442.452

210

0,04330074023724490

22.693,42 EUR

19.119

66.080

220

0,44040934046666600

819.029,29 EUR

193.296

712.349

230

0,00247946289274386

9.284,52 EUR

140.229

453.980

 

SKUPAJ

1.195.987,73 EUR

481.841

1.674.861

 

TV 2016 sekundarno radiodifuzno oddajanje televizije


Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

510

0,03127040247819710

74.330,58 EUR

129.197

442.452

511

0,00233505512032267

1.227,57 EUR

19.119

66.145

512

0,04401768352285470

81.859,69 EUR

193.296

712.349

513

0,00123572491706193

6.460,91 EUR

192.115

617.583

 

SKUPAJ

163.878,75 EUR

533.727

1.838.529

 

RT 2016 Radiodifuzna retransmisija domačih TV programov

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,011618906341427000

27.618,45 EUR

129.197

442.452

701

0,000868629015612382

456,65 EUR

19.119

66.145

702

0,016353808964627000

30.413,18 EUR

193.296

712.349

703

0,000458829274364533

2.398,96 EUR

192.115

617.583

 

SKUPAJ

163.878,75 EUR

533.727

1.838.529

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 32,98 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.


Priloge:

Sledite nam