Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni iz naslova pravice radiodifuznega oddajanja (radijsko oddajanje in ne-interaktivna spletna uporaba), pravice javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (razredi 501, 502, 505, 506 in 507)

  • 2000

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

100

0,085740354

591.595,88 EUR

280.687

1.018.997

101

0,026222823

197.198,63 EUR

19.234

184.624

102

0,051146729

   197.198,63 EUR

161.737

567.691

103

0,007081810

13.146,57 EUR

113.245

403.665

110

0,004575737

83.609,16 EUR

1.688.629

5.905.027

120

0,006255506

74.121,32 EUR

1.009.223

3.631.256

 

SKUPAJ

  1.156.870,19 EUR

3.272.755

11.711.260

PC 2017 Mehanična glasba v javnih prostorih razreda 501 in 502

 

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

501

0,020172488

281.704,41 EUR

432.760

1.675.526

502

0,016694793

764.873,74 EUR

2.136.304

7.566.315

 

SKUPAJ

  1.046.578,15 EUR

2.569.064

9.241.841

TO 2017 Radio v javnih prostorih

 

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

520

0,009557043

133.462,02 EUR

432.760

1.675.526

521

0,007909428

362.371,29 EUR

2.136.304

7.566.315

 

SKUPAJ

495.833,31 EUR

2.569.064

9.241.841

RT 2017 Radiodifuzna retransmisija radijskih programov

 

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

720

0,000322467

4.563,62 EUR

461.658

1.771.312

721

0,000192298

12.390,94 EUR

2.913.773

10.281.253

 

SKUPAJ

16.954,56 EUR

3.375.431

12.052.565

PC 2017 Mehanična glasba v javnih prostorih razredi 505, 506 in 507

 

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

505

0,000610173

20.919,86 EUR

1.041.276

3.268.083

506

0,000085253

43.969,09 EUR

15.968.676

50.431.770

507

0,000068945

84.622,22 EUR

46.779.112

151.927.833

 

SKUPAJ

149.511,17 EUR

63.789.064

205.627.686

OB 2017 Ne-interaktivna spletna uporaba

 

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

130

0,000734921

3.682,38 EUR

273.901

909.221

 

SKUPAJ

3.683,38 EUR

273.901

909.221

 

Skupni obračunani znesek znaša 2.869.430,76 EUR.
Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam