Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni iz naslova pravice radiodifuznega oddajanja (Radijsko oddajanje in ne-interaktivna spletna uporaba), pravice javnega izvajanja, pravice javnega izvajanja s fonogrami in videogrami in pravice

  • 1825

RB 2016 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

100 0,10332065128822200 862.416,75 EUR 372.625 1.268.018
101 0,02403946067086610 172.524,75 EUR 18.092 160.586
110 0,00635814079134531 79.946,04 EUR 1.658.570 5.823.840
120 0,00860665826886711 101.056,55 EUR 1.500.298 5.204.605
SKUPAJ 1.215.944,09 € 3.549.585 12.457.049

RB 2016 dodatno Studio D za leto 2010

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110 0,01861398883552780 16.349,16 € 56.603 210.899
SKUPAJ 16.349,16 € 56.603 210.899

RB 2016 dodatno Studio D za leto 2011

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110 0,01310230359817130 16.349,21 € 70.216 253.206
SKUPAJ 16.349,21 € 70.216 253.206

RB 2016 dodatno Radio 1 za leto 2012

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110 0,00830311921700666 20.872,68 € 115.094 393.200
SKUPAJ 20.872,68 € 115.094 393.200

RB 2016 dodatno Radio 1 za leto 2013

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110 0,00869253749405735 21.261,26 € 109.302 382.505
SKUPAJ 21.261,26 € 109.302 382.505

OB 2016 Ne-interaktivna spletna uporaba

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

130

0,00175222939152028

2.878,63 EUR

265.780

897.436

SKUPAJ

2.878,63 EUR

265.780

897.436

PC 2016 mehanična glasba v javnih prostorih

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

501 0,05051293061126000 568.361,46 € 313.320 1.232.371
502 0,02751213275520860 1.617.985,94 € 2.562.211 9.090.685
503 0,04634153908153320 212.648,12 € 10.972 39.585
504 0,04514699490866680 333.938,73 € 50.249 181.886
SKUPAJ 2.732.934,25 € 2.936.752 10.544.527

TO 2016 Radio v javnih prostorih

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

520 0,00907456743818739 102.105,23 EUR 313.320 1.232.371
521 0,00494248717751479 290.668,59 EUR 2.562.211 9.090.741
SKUPAJ

392.773,82 €

2.875.531

10.323.112

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 32,98 % glede na plačano realizacijo.
Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

PR 2016 Javna izvajanja 2016

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

300 0,70844430150871900 35.214,07 EUR 2.559 15.432
310 0,68951991545484100 326.369,94 EUR 35.175 132.862
320 0,78029587812373600 14.455,98 EUR 4.038 13.642
330 0,73585569604038200 574.732,25 EUR 169.856 1.118.153
SKUPAJ 950.772,24 € 211.628 1.280.089

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 32,98 % glede na plačano realizacijo.
Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Priloge:

Sledite nam