Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni avtorskih honorarjev iz tujine 2020/2, PR 2020 Veliki koncerti 2020/2 in avtorskih honorarjev iz naslova kabelske retransmisije namenjenih podzaložnikom na tujih TV programih

  • 845

SPLOŠNE MALE PRAVICE

Obračun Neto honorar
RT 2017 dodatno za leto 2010 delež za podzaložnike 503,56 EUR
RT 2017 Delež za podzaložnike 637,57 EUR
RT 2018 dodatno za leto 2010 delež za podzaložnike 126,79 EUR
RT 2018 dodatno za leto 2011 delež za podzaložnike 1.427,72 EUR
RT 2018 dodatno za leto 2012 delež za podzaložnike 2.582,82 EUR
RT 2018 dodatno za leto 2013 delež za podzaložnike 624,41 EUR
RT 2018 Delež za podzaložnike 2.316,45 EUR
RT 2019 dodatno za leto 2011 delež za podzaložnike 1.895,17 EUR
RT 2019 dodatno za leto 2012 delež za podzaložnike 3.682,12 EUR
RT 2019 dodatno za leto 2013 delež za podzaložnike 1.420,78 EUR
RT 2019 dodatno za leto 2014 delež za podzaložnike 209,42 EUR
RT 2019 dodatno za leto 2017 delež za podzaložnike 33,96 EUR
RT 2019 Delež za podzaložnike 5.589,32 EUR

Iz naslova obračunov kabelske rertransmisije za uporabo glasbe na tujih televizijskih programov se izvede obračune za podzaložnike skladno s 77. členom Pravil o delitvi. Od nadomestil, za katere Združenje ne izvede delitve po sporedih predvajanih del, se 15 % zneska po odbitku stroškov in odbitkih za namenske sklade nameni za domače podzaložnike, ki se sorazmerno razdelijo glede na višino avtorskega honorarja založnika iz naslova malih pravic iz države v tekočem obračunskem obdobju.

Pri izplačilu so upoštevani stroški v višini 33,98 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja splošne male pravice 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

JAVNA IZVAJANJA

PR 2020 Veliki koncerti 2020/3

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
310 0,850000559 15.277,99 EUR 291 1.199
330 0,852827876 10.996,78 EUR 484 1.957

Za velike koncerte in prireditve so s 57. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 57. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja javnih izvajanj 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

MALE PRAVICE IZ TUJINE

MP 2020 Male pravice iz tujine 2020/2

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
10 N/A 49.041,31 EUR N/A N/A

RT 2017 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2016 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 N/A 1.362,08 EUR N/A N/A
703 N/A 1.630,59 EUR N/A N/A
721 N/A 0,60 EUR N/A N/A

RT 2018 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2016 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 N/A 520,85 EUR N/A N/A

RT 2018 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2017

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 0,01195399 29.648,15 EUR 362.362 751.326
703 0,00461722 9.566,05 EUR 131.266 410.358

RT 2018 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2017 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
720 N/A 573,20 EUR N/A N/A
721 N/A 1,59 EUR N/A N/A

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2013 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
720 N/A 3,80 EUR N/A N/A

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2014 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 N/A 1.606,42 EUR N/A N/A

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2015 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
703 N/A 310,88 EUR N/A N/A

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2016 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 N/A 430,00 EUR N/A N/A

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2017

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
703 0,00197281 3.833,98 EUR 123.831 383.766

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2017 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 N/A 1.279,57 EUR N/A N/A

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2018

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
700 0,00213876 4.639,44 EUR 354.893 761.374

RT 2019 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2018 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
720 N/A 469,12 EUR N/A N/A
721 N/A 0,53 EUR N/A N/A

RT 2020 kabelska retransmisija domačih programov iz tujine za leto 2018 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
703 N/A 610,97 EUR N/A N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 101. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja malih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

MEHANIČNE PRAVICE IZ TUJINE

MH 2020 Mehanične pravice iz tujine 2020/2

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
20 N/A 10.854,94 EUR N/A N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 57. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja mehaničnih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Dokumenti za prenos

Sledite nam