Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračuni avtorskih honorarjev iz tujine

  • 1496

RT 2012 Kabelska retransmisija domačih RTV programov v tujini

TV program Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

TV Slovenija 2012

0,000513263

760,54 EUR

116.849

682.683

TV Slovenija 2011

0,001798256

3.036,78 EUR

84.889

287.314

MTV Adria 2011

0,007357863

8.279,15 EUR

54.410

216.676

SKUPAJ

12.076,47 EUR

256.148

1.186.673

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

RT 2013 Kabelska retransmisija domačih RTV programov v tujini

TV program Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

TV Slovenija 2011

0,000677003

1.143,28 EUR

84.889

287.314

TV Slovenija 2012

0,004120835

6.106,15 EUR

116.849

682.683

MTV Adria 2011

0,001341872

1.509,89 EUR

54.410

216.676

MTV Adria 2012

0,001205083

1.458,73 EUR

56.719

225.294

SKUPAJ

10.218,05

312.867

1.411.967

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

RT 2014 Kabelska retransmisija domačih RTV programov v tujini

TV program Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

TV Slovenija 2013

0,003221247

8.207,76 EUR

120.124

386.820

MTV Adria 2012

0,000977058

1.182,71 EUR

56.719

225.294

MTV Adria 2013

0,015361064

13.093,08 EUR

38.206

154.504

SKUPAJ

22.483,55

215.049

766.618

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

RT 2015 Kabelska retransmisija domačih RTV programov v tujini

TV program Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

TV Slovenija 2014

0,004677144

9.254,93EUR

134.508

464.794

MTV Adria 2014

0,008894691

9.016,86 EUR

48.409

189.901

Folx TV 2014

0,002895225

5.851,15 EUR

132.767

401.817

SKUPAJ

24.122,94

315.684

1.056.512

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

RT 2016 Kabelska retransmisija domačih RTV programov v tujini

Radio/TV program Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

Radio Slovenija 2015

0,001035500

3.879,30 EUR

147.610

532.460

TV Slovenija 2013

0,000348861

888,90 EUR

120.124

386.820

TV Slovenija 2014

0,000455877

902,07 EUR

134.508

464.794

TV Slovenija 2015

0,005963004

17.699,76 EUR

175.700

600.933

TV Slovenija 2016

0,000237311

557,74 EUR

298.072

601.765

MTV Adria 2013

0,003331581

2.839,69 EUR

38.206

154.504

MTV Adria 2015

0,000952696

849,75 EUR

46.614

178.678

Folx TV 2015

0,017071944

31.026,39 EUR

119.839

358.958

SKUPAJ

58.643,60

1.080.673

3.278.912

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

RT 2017 Kabelska retransmisija domačih RTV programov v tujini

Radio/TV program Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

Radio Slovenija 2016

0,000791982

4.378,22 EUR

241.665

860.625

TV Slovenija 2015

0,000270124

801,80 EUR

175.700

600.933

TV Slovenija 2016

0,013473660

31.667,41 EUR

298.072

601.765

Folx TV 2016

0,007643774

15.071,93 EUR

124.860

391.075

SKUPAJ

51.919,36

840.297

2.454.398

Pri obračunanih zneskih so skladno z 155. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški obdelave v višini 5 % glede na plačano realizacijo, razen v primeru programa Folx TV, kjer je zaradi dodatne obdelave sporedov skladno z 160. členom Pravil o delitvi obračunan strošek v višini 32,98 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Prilogi:

Sledite nam