Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun TV 2014 (razredi 200, 211 in 214), Poračun RTV Slovenija TV 2014, Obračun TV 2014 MTV Adria 2011, Obračun TV 2014 MTV Adria 2012, Obračun TV 2014 MTV Adria 2013, Obračun TV 2013 razred 211

  • 1427

Obračun TV 2014 (razredi 200, 2011 in 2014)

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
200 0,1211733992232 246.297,47 € 145.772 472.633
211 0,0398530755741859 44.795,90 € 40.382 138.811
214 0,00333831641832788 17.314,86 € 220.386 759.976
  SKUPAJ 308.408,23 €
406.540 1.371.420

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 34,57 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Poračun RTV Slovenija TV 2014

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
200  0,0779957347585105 158.534,40 € 145.772 472.633
  SKUPAJ 158.534,40 €
145.772 472.633

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 20,00 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Obračun TV 2014 MTV Adria 2011

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
214

0,00975919405634426

13.908,87 € 69.832 27.7391
  SKUPAJ 13.908,87 €
69.832 277.391

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 34,57 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Obračun TV 2014 MTV Adria 2012

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
214 0,022672933068161 13.908,87 € 34.388 110.917
  SKUPAJ 13.908,87 €
34.388 110.917

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 34,57 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Obračun TV 2014 MTV Adria 2013x

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
214 0,107247453463695 12.581,86 € 6.934 22.507
  SKUPAJ 12.581,86 €
6.934 22.507

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 34,57 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Obračun TV 2013 (razred 211)

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
214 0,297318200433403 50.666,83 € 5.576 19.269
  SKUPAJ 50.666,83 €
5.576 19.269

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 29,97 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam