Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun TV 2013 Pro Plus za leto 2009 in 2010, Obračun rezerviranih honorarjev javnih izvajanj, Obračun mehaničnih pravic iz poravnave z Dallas, d. o. o. in Nika records, d. o. o., ter Obračun mobiln

  • 1688

Obračun TV 2013 Pro Plus za leto 2009

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
212 1,45032325172448 90.267,89 EUR 15.050 52.287
213 2,72132457412322 90.267,89 EUR 8.626 30.507
  SKUPAJ 180.535,78 EUR
23.676 82.794

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 29,97 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Obračun rezerviranih sporedov 2015

V obračun so vključeni vsi naknadno pridobljeni sporedi za koncerte in prireditve iz obračunov javnih izvajanj od leta 2009 - 2014, za katere Združenje SAZAS v času priprave rednega obračuna ni imelo ustreznega sporeda ali je bil le-ta nepopoln. Stroški obdelave so bili upoštevani že ob pripravi prvotnega obračuna, tako da pri pripravi poračunov ni dodatno obračunanih stroškov.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Obračun Mehaničnih pravic iz poravnave Dallas, d. o. o. in Nika records, d. o. o.

Obračun je izdelan na podlagi Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS, pooblastil in pogodb o kolektivnem upravljanju mehaničnih pravic in zajema obračune produkcij Nika records, d.o.o. in Dallas, d.o.o. za sledeča obdobja:

  • NIKA RECORDS, D.O.O., redne izdaje za leto 2004
  • NIKA RECORDS, D.O.O., posebne izdaje za leto 2004
  • NIKA RECORDS, D.O.O., redne izdaje za leto 2005
  • NIKA RECORDS, D.O.O.,posebne izdaje za leto 2005
  • NIKA RECORDS, D.O.O., redne izdaje za leto 2006
  • NIKA RECORDS, D.O.O., enkratni projekti za leto 2009
  • DALLAS, D.O.O., redne izdaje za leto 2007
  • DALLAS, D.O.O., enkratni projekti za obdobje 2007 – 2010

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 29,97 % glede na plačano realizacijo.

Obračun mobilnih vsebin

Obračun je izdelan na podlagi Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS, pooblastil in pogodb o kolektivnem upravljanju mehaničnih pravic in poročil o prodaji mobilnih vsebin ponudnika Si.mobil, d.d., za obdobje od novembra 2009 do decembra 2014.

Nadomestilo za uporabo avtorskih del iz naslova mobilnih vsebin zajema male in mehanične pravice, ki se delijo v razmerju  74% (mehanične pravice) : 26% (male pravice).

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 29,97 % glede na plačano realizacijo.

 

Dokumenti za prenos

Sledite nam