Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun Televizije 2012 in Obračuna rezerviranih sredstev za TV Golica iz let 2010 in 2011

  • 2681

Povzetki dokumentov in relevantnih dejstev v povezavi z obračuni avtorskih honorarjev TV 2011:

Obračun Televizija 2012:

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
200 0,178274060416659 242.692,86 € 123.803 671.250
211 0,338936752210654 21.652,29 € 4.245 50.362
212 0,200275695418288 41.047,56 € 19.792 211.558
213 0,145833372529699 21.238,37 € 8.805 152.090
214 0,000900367212523824 3.250,07 € 130.349 413.538
Skupaj   329.881,15 € 286.994 1.498.798

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 40,21% glede na plačano realizacijo.
Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

Obračun rezerviranih sredstev TV Golica 2010:

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
114 0,00626049543837403 21.820,80 € 120.564 384.185

 

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 25,37 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

Obračun rezerviranih sredstev TV Golica 2011: 

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
114 0,00225410939159984 8.217,17 € 130.010 410.429

      
Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 35,12 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-81-10 v času uradnih ur.

 

 

Dokumenti za prenos

Sledite nam